Πανελλήνιος Σύλλογος Ιπποθεραπευτών & Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιπποθεραπευτών & Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας

Μυστρά 1
Νέα Χαλκηδόνα
14343
Τηλ: 210/8310060
Fax: 210/8310060
Κιν: 6942/ 464678 Ν. Πολύζος
6977/052821 Ν. Νικολαΐδης
6972/097743 Γ. Νικολάου

e-mail:
hippotherapeia@yahoo.gr
nikospolyzos@yahoo.gr

Σχετικά με εμάς

 

Ο ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι. ιδρύθηκε το 2009 από μια ομάδα επιστημόνων του χώρου της υγείας (Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές) με  σκοπό την παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιστημόνων της αποκατάστασης που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την θεραπευτική ιππασία.  Πεποίθηση των ιδρυτών του συλλόγου  είναι, ότι η θεραπευτική ιππασία, μόνο εάν προσεγγιστεί με συνεπή και επιστημονικό τρόπο, μπορεί να γίνει μια δομημένη θεραπεία, με δικά της θεραπευτικά πρωτόκολλα και διακριτό το ρόλο του θεραπευτή στην ομάδα αποκατάστασης, μεγιστοποιώντας τα οφέλη από αυτή, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς.

 

 Σκοποί ίδρυσης του ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι είναι:

   α) Η διάδοση, ανάπτυξη και προώθηση της Ιπποθεραπείας και Θεραπευτικής Ιππασίας,  τόσο  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β)  Η συνεργασία όλων των επιστημόνων και επαγγελματιών που ασχολούνται με την αποκατάσταση, για την καλύτερη και συστηματικότερη καταγραφή και  αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη θεραπευτική διαδικασία.

γ) Η εκπροσώπηση των απασχολουμένων στην Ελλάδα με την Ιπποθεραπεία και τη Θεραπευτική Ιππασία σε ημεδαπά και διεθνή fora.

δ) Η διεξαγωγή ερευνών και εργασιών γύρω από το θέμα της Ιπποθεραπείας και Θεραπευτικής Ιππασίας.

ε) Η ενημέρωση του κοινού για το τι ακριβώς είναι η Ιπποθεραπεία και η Θεραπευτική Ιππασία, πως πρέπει να εφαρμόζεται και από ποιους.

στ) Η εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων εμπλεκομένων με το χώρο και η δημιουργία της απαραίτητης επιστημονικής υποδομής στην Ελλάδα για τη σωστή ανάπτυξη της Ιπποθεραπείας και της Θεραπευτικής Ιππασίας.

ζ) Η θέσπιση των ελαχίστων κριτηρίων και κανόνων ασφαλείας που κρίνονται παγκοσμίως απαραίτητοι για τη δημιουργία Κέντρων Ιπποθεραπείας και Θεραπευτικής Ιππασίας και της απόδοσης της ιδιότητας του Ιπποθεραπευτού και του Εκπαιδευτού Θεραπευτικής Ιππασίας.

η) Η δημιουργία Σχολών Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας.

 

Μέλη του συλλόγου

Με γνώμονα το ότι  η θεραπευτική ιππασία και η ιπποθεραπεία, μόνο εάν προσεγγιστούν με συνεπή και επιστημονικό τρόπο, μπορούν να γίνουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις,  ο ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι. έχει θέσει πολύ αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τα άτομα τα οποία δέχεται ως μέλη του. Έτσι, μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι. μπορούν να γίνουν μόνο επιστήμονες (Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχίατροι, Γυμναστές Ειδικής Αγωγής κ.α.) οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στο αντικείμενο από ημεδαπό ή διεθνή επιστημονικό  φορέα,  ο οποίος ομως θα τηρεί τα αυστηρά επιστημονικά κριτήρια εκπαίδευσης που έχει θέσει ο ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι. 

Δικαίωμα να γίνουν μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι. έχουν οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του συλλόγου  ή ανάλογο πρόγραμμα  σεμιναριακής επιμόρφωσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αποδεικνυόμενο με το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή δίπλωμα, από τους κάτωθι φορείς:

 

α) Επιστημονική Εταιρεία Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας  Ελλάδος

β) American Hippotherapy Association

γ) Chartered  Physiotherapists in Therapeutic Riding and Hippotherapy

δ) Czech Therapeutic Riding Association (Hippotherapy course)

ε) Διεθνές Ινστιτούτο Hi.K.E.R.

ζ) EAGALA Certification Program